Computer Vision Việt Nam - OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ

OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ

Tải ảnh lên

Các loại giấy tờ hỗ trợ: CMND cũ, CMND mới, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Bằng lái xe, Đăng ký xe. Hình ảnh biển số xe. Văn bản scan.

Lưu ý: Bằng cách tải lên các ảnh ở đây, bạn đồng ý để chúng được lưu trữ tạm thời trong tập dữ liệu đào tạo của chúng tôi cho mục đích duy nhất là cải thiện công nghệ của Computer Vision Việt Nam.

Ảnh giấy tờ tuỳ thân:

- Mặt trước rõ, đủ 4 góc.

- Không chụp giấy tờ tuỳ thân photo, chụp thông qua màn hình thiết bị điện tử.