Computer Vision Việt Nam - Face Matching: So khớp khuôn mặt

Face Matching: So khớp khuôn mặt

Tải ảnh lên

Bạn có thể tải lên hoặc nhập đường dẫn ảnh

Ảnh giấy tờ tuỳ thânẢnh chân dung
Lưu ý: Bằng cách tải lên các ảnh ở đây, bạn đồng ý để chúng được lưu trữ tạm thời trong tập dữ liệu đào tạo của chúng tôi cho mục đích duy nhất là cải thiện công nghệ của Computer Vision Việt Nam.

Ảnh giấy tờ tuỳ thân:

- Mặt trước rõ, đủ 4 góc.

- Không chụp giấy tờ tuỳ thân photo, chụp thông qua màn hình thiết bị điện tử.

Ảnh chân dung chụp:

- Chụp cận mặt, rõ, thẳng góc, không bị che, không chụp quá xa.

- Không chụp chân dung từ ảnh, chụp thông qua màn hình thiết bị điện tử.